dijous, 26 d’agost de 2021

dimarts, 17 d’agost de 2021

Manifest en contra del circuit de Cros a Sant Feliu de Codines

 


L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines va concedir el permís d’activitat econòmica necessari per permetre la creació d’un circuit de cros en una zona d’interès ecològic destacat inclosa en la figura internacional “Important Bird Areas” (139) i rodejada de zones d'interès de flora i fauna (zona ZEPA, PEINs, Xarxa Natura 2000....).

El projecte va ser aprovat per l’admimistració, tot i que l’estudi d’impacte ecològic presenta mancances greus.

L'espai que es malmetrà acull a més de 70 espècies de mamífers, amfibis, rèptils, aus i invertebrats que es trobem protegides pel decret legislatiu 2/2008 sobre la llei de protecció dels animals o bé són inclosos al Decret Europeu aus (Directiva 2009/147/ CEE) i directiva Hàbitats (Directiva 92/43CEE). 

Cal Sumar-hi el fet que algunes de les aus protegides que s’hi troben són nidificants. S'hi troben també moltes altres espècies de fongs i vegetals, així com vertebrats i invertebrats  que no apareixen recollides en aquestes figures però que constituïen un mosaic ric, on la fauna que hi vivia hi trobava refugi, zona d'alimentació i de reproducció.

En la zona afectada s’hi troben també basses naturalitzades amb vegetació de ribera, alzinars, pinedes (pi blanc, pi roig, pi pinyoner) i pastures també naturalitzades mantingudes de manera natural per herbívors.  L'espai s'havia convertit en un dels més rics en biodiversitat de lepidòpters i altres insectes del municipi. Destaquem que les pastures naturals són formacions que han desaparegut pràcticament per complet al Vallès.

Per tots aquests motius mostrem el nostre rebuig a la construcció d’un circuit de cros en aquest espai, que no serà compatible amb la preservació de la diversitat d’espècies ara presents, algunes de les quals, insistim són protegides per diverses normatives estatals i europees. 

Durant les obres d’adequació de l’espai s’ha observat que no s’han complert algunes de les directrius establertes a l’estudi d’impacte ambiental, especialment la referent a la necessitat de preservar les basses. 

També posem de manifest la incongruència de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines concedint aquest permís, havent signat el pacte d'alcaldes i alcaldesses contra el canvi climàtic amb el compromís de reduir en un 55% les emissions de CO2 per l’any 2030. 

Considerem que són accions incompatibles que posen de manifest la manca d’una voluntat ferma de treballar per a un municipi més verd i sostenible, lliure de contaminació atmosfèrica, acústica i respectuós amb la biodiversitat i les lleis que l’emparen.

No podem acabar sense qüestionar-nos, en plena crisi climàtica i pèrdua de diversitat “Què val més? La diversió contaminant, sorollosa, erosiva i gens sostenible d'unes quantes persones, o la preservació d’un espai singular, ric en biodiversitat -- és a dir, la vida de moltíssims organismes-- que ens permet gaudir d’un entorn saludable i preciós? 

Segeuix el fil a:
https://twitter.com/sosvalles/status/1427538873639391233

dissabte, 7 d’agost de 2021

dimecres, 4 d’agost de 2021

Corredor biològic en perill pel POUM de Llinars

Entrevista amb Fidela Frutos, arquitecta ecològica i regidora de Llinars des de 2003. Entrevista realitzada el 20 de juny de 2021. #FemParets #Parets

Calendari agenda convocatòries

Entitats adherides

 • 01.Associació per a la Defensa del Corredor i Montnegre i Baix Montseny, La Coordinadora
 • 02.Plataforma Anti Incineració de Montcada
 • 03.AAVV Can Sant Joan, Anti Incineració de Montcada
 • 04.La Bassassa-Santa Maria de Martorelles
 • 05.Plataforma contra els Abocadors - Rubí
 • 06.Protegim la Vall del Tenes
 • 07.Salvem Corró
 • 08.Naturalistes del Montnegre i la Tordera
 • 09.Associació per a la defensa i Estudi de la Natura ADENC-EdC
 • 10.Moviment Veïnal del Sud Sabadell
 • 11.Boscos 94
 • 12.Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny
 • 13.Campanya Contra el Quart Cinturó
 • 14.Aturem la Contaminació
 • 15.Salvem el Calderí – Mollet del Vallès
 • 16.Mollet Pedala
 • 17.Plataforma per la Defensa de Gallecs
 • 18.Associació APQUIRA
 • 19.Plataforma Anti incineradora de la Garriga
 • 20.Associació CAPS (Centre d'Anàlisi i programes Sanitaris)
 • 21.Associació TELEIA (Residu 0)
 • 22.Associació Espelt
 • 23.Grup Natura CESF
 • 24.Refem el Direccional – Cerdanyola del Vallès
 • 25.Sant Quirze del Vallès Natura – SQV Natura
 • 26.Cerdanyola Sense Abocadors
 • 27.Reconvertim el Camp de Golf Can Sant Joan Rubí-Sant Cugat del Vallès
 • 28.Plataforma SOS Bosc Volpelleres – Sant Cugat del Vallès
 • 29.Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola - PCDC
 • 30.Rubí d’Arrel
 • 31. Plataforma Tu ets entorns Terrassa!
 • 32. Centre Excursionista de Terrassa
 • 33. Associació La Ruda amics de Can Deu per a l'agrocultura ecològica
 • 34. Plataforma No ens Vendreu La Moto
 • 35. La hords
 • 36. Fem Parets
 • 37. Associació de consumidors i productors La Magrana Vallesana
 • 38. Taula Emergència Climàtica de Granollers
 • 39. Casal Popular La Revolta
 • 40. Cardedeu Vital
 • 41. CodinesVerdes