Adhesions

Qui pot formar part de SOS Vallès?

Les entitats i plataformes ciutadanes que estiguin treballant en la millora del nostre entorn, que denunciïn determinats impactes ambientals i accions contra la salut de les persones existents o futurs, amb motiu de l’aprovació del planejament territorial i urbanístic o aprovació de determinades activitats per part de  les administracions.

Què s’ha de fer per formar part de SOS Vallès?

Llegir al  “Decàleg del Vallès que volem” i acceptar els seus termes.

Caldrà omplir el formulari on indiqueu l’entitat o la plataforma a la que formeu part, la tasca o representació que teniu i les dades de l’entitat i un telèfon de contacte. També haureu de fer  una breu descripció de la vostra entitat o plataforma i les tasques o lluites que esteu realitzant o heu realitzat, podent-se complementar amb una breu descripció gràfica.

Què implica formar part de SOS Vallès?

Dintre de les possibilitats de cadascú, ser pro-actius en les trobades mensuals telemàtiques de coordinació, poder tenir coneixement de l’expertesa i els coneixements adquirits d’altres entitats o plataformes en determinats temes, col·laborar i ajudar-nos mútuament en les diverses lluites  i convocatòries arreu del territori, disposar del “mapa de conflictes” que faci d’alçaveu de les lluites que esteu duent a terme, disposar d’un espai d’ajuda mútua per a coordinar accions de reflexió, siguin xerrades, tallers o conferències, com accions en el carrer per a defensar el medi ambient i la salut humana, entre d’altres.

OMPLIR AQUÍ