PRESENTACIÓ DE MANIFEST ELS RIUS NO ES TOQUEN!


Des de la plataforma d’Entitats ecologistes del Vallès SOS VALLES que treballem coordinadament entre les comarques del Vallès Occidental i Vallès Oriental, us fem saber les nostres preocupacions entorn intervencions en els àmbits fluvials dels rius i afluents del Besòs i la Tordera i a les comarques vallesanes (i per extensió arreu de Catalunya) per facilitar l’accés de persones a zones fluvials a través de vies de comunicació, així com altres projectes urbanístics i intervencions diverses que impliquen una afectació greu als ecosistemes. Perseverem en manifestar  la necessitat de preservació de la seva integritat i biodiversitat, per assegurar que totes les funcions i serveis ecosistèmics es mantinguin en bona salut.

Trametem aquest MANIFEST tant a Mitjans de Comunicació com Ajuntaments, Consells Comarcals, el Consorci Besòs Tordera, com als gestors dels Parcs naturals que formen part del Vallès per comunicar que aquest MANIFEST CONTRA ELS CAMINS FLUVIALS, és una crida a no intervenir en l’artificialització de les lleres fluvials, mitjançant la construcció de camins fluvials i altres infraestructures que volen artificialitzar el medi i ambient fluvial, que és un dels ambients amb més agressions ambientals, essent no obstant, elements clau en l’estratègia de conservació de la biodiversitat del medi natural al Vallès en particular i, en general, de Catalunya i d’arreu.

  • Com a plataforma SOS VALLES fem les següents DEMANDES amb aquesta tramesa:
  •  Que es faci públic aquest Manifest a tots els representants polítics del PLE MUNICIPAL i Consells Directius.
  • Que es comuniqui i notifiqui a SOS VALLÈS o Entitats Ecologistes que en són membres als municipis del Vallès els projectes en els àmbits fluvials que plantegeu.
  • Que aquest MANIFEST és una crida d’emergència climàtica i de la Biodiversitat als projectes negacionistes contra la pèrdua de biodiversitat dels rius, la més greu que tenim en front en l’Àmbit Metropolita de Barcelona i a Catalunya.


Com a plataforma SOS VALLÈS es farà un ACTE de DENÚNCIA el dissabte dia 18 de març a les 12,30h. a la llera del riu Besòs a Montcada ( Parc de les Aigües) en denúncia de les agressions que reben els espais fluvials del Vallès; el Besòs i els seus afluents i la Tordera.

Finalment, estem a la vostra disposició com a plataforma SOS VALLÈS, i us fem arribar les nostres dades per qualsevol contacte, i les entitats que en formen part.

 

RESUM MANIFEST CONTRA ELS CAMINS FLUVIALS – NO ENS TOQUEU ELS RIUS AL VALLÈS

PRIMER- Reivindiquem l’espai fluvial del Besòs i la Tordera com un sistema complex de conservació prioritària, integrat per la llera del riu i el corresponent ecosistema aquàtic.

SEGON- Defensem la necessitat considerar els espais fluvials com a Sòl No Urbanitzable-SNU de protecció especial i lliure de circulació, redimensionant la seva protecció més enllà del previst a llei i del Domini Públic Hidràulic.

TERCER- Proposem que les administracions (ACA i consorci Besòs) actuïn per redimensionar i modificar preceptivament les infraestructures que les travessen que no interrompin o dificultin la connectivitat al llarg dels sistemes fluvials.

QUART- En l’actual emergència climàtica i biodiversitat, cal concebre un sistema de comunicació i mobilitat que allunyi la pressió antròpica dels ecosistemes fluvials més fràgils i castigats.

CINQUÈ- Defensem la necessitat de perseverar en els èxits obtinguts fruit de la recuperació dels espais fluvials que han permès, entre d'altres, el retorn recent de la llúdriga en diversos punts de la conca del Besòs.

SISÈ- En el context actual d’emergència climàtica i pèrdua de biodiversitat, cal incrementar la protecció legal dels rius i especialment del rius Besòs i Tordera al Vallès.

CONCLUSIÓ

Per tot el que hem exposat, concloem que els espais fluvials del Besòs i Tordera són incompatibles amb el PROJECTE DE CAMINS FLUVIALS que es vol implementar per part del Consorci del Besòs-Tordera, entesos com a espais d'oci, d’esport i de turisme i com a sistemes de mobilitat quotidiana.

Cal prendre consciència de la importància de conservar la biodiversitat i geomorfologia natural dels sistemes fluvials i de limitar l'accés a les persones en la seva zona d'influència a través d'infraestructures urbanes o camins que comprometin aquest ecosistema tan complex i vulnerable, i en el qual no es pot actuar sense avaluar ambientalment els projectes des de la prioritat de la seva preservació i restauració de la biodiversitat que els caracteritzen.

Comentaris